Moduł GSM

Moduł GSM
Moduł GSM pozwala kontrolować stan myjni  i informuje właściciela poprzez:
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                        -       wysyłanie raportu dobowego o ustalonej godzinie :sumaryczna kwota z ostatnich 24 
                                godzin, informacja o temperaturze, informacja o stanie styku , stanie konta
-         j.w. raport miesięczny 1 dnia następnego miesiąca
-         na żądanie wysyłanie informacji bieżących –dobowej, miesięcznej, temperatury, stanie konta
-          konfiguracja za pomocą sms oraz terminala portu szeregowego
-         wysyłanie za pomocą SMS informacji o aktualnych ustawieniach 
-         wysyłanie informacji o wyłączeniu zasilania sieciowego ( alarm brak prądu !)
-         wysyłanie informacji o pojawieniu się zasilania z sieci  
-         wysyłanie informacji o alarmie (np. spadek temp na piecu lub brak wody z wodociągu)
-         załączanie i wyłączanie styku przekaźnika (możliwośc wyłączenia myjni)
-         wysyłanie informacji o ponownym włączeniu modułu 

I inne opcje na życzenie klienta !


nr artykułu: